Megalitická stavba v ČR: menhir u Klobuků?

Megalitická stavba v ČR: menhir u Klobuků?

Již od střední školy jsem toužila navštívit tento menhir, který leží poblíž obce Klobuky u Slaného. Letošní podzim jsem se k němu konečně dostala.

Jak je starý se jen odhaduje. My jsme se učili, že jde o pravěkou stavbu, ale vědecky to zatím dokázáno nebylo. Je však jisté, že ho postavili (a to doslova) lidé, protože archeologický výzkum potvrdil, že má v zemi základnu (systematicky vrstvené podloží) a tím pádem, že byl uměle vztyčen.

Tento menhir, kterému se říká „Zkamenělý pastýř“ nebo také „Kamenný muž“, je z červeného, v některých místech až nahnědlého pískovce, místy i s křemennými valounky. Je vysoký 3, 5 metrů (+ půl metru je ještě zasazen do země), široký 1 metr a váží skoro 5 tun. Přijde mi fascinující, že něco tak velkého a těžkého dokázali v dobách minulých lidé postavit.

Ať už je menhir starý jakkoliv, když lidé kámen osazovali, dávali důraz na jeho postavení v krajině. Z prostoru menhiru je přímo viditelná hora Říp; v určitých datech (30.4. a 13.8.) pak (dívajíc se od menhiru) vychází nad Řípem slunce (obě tato data jsou důležitá v keltské kultuře, není však jasné, zda menhir Keltové postavili).

Menhir také měly obklopovat menší kameny, 6 či 12 menších kamenů, které však časem lidé odnesli a využili na jiné stavby. Každopádně právě z toho plyne pojmenování „Zkamenělý pastýř“ (menší kameny jako ovečky okolo svého pastýře) a váže se k tomuto zobrazení pár legend.

Pokud se k menhiru vydáte, zkuste vyrazit z obce Klobuky (směrem k obci Telce), odkud je to ke kameni blízko; přímo u výjezdu z obce je u kapličky volná plocha (ulice Nám. 9. května), kde se dá zaparkovat. Menhir se od tohoto místa nachází přibližně 600 metrů a je viditelný, takže ho určitě neminete.

Pohled ze začátku naučného chodníku u menhiru směrem k obci Klobuky. Přesně za tabulí, cca 600 metrů za polem, se dá zaparkovat.
Nahoru